Colofon­
Landberg Neukirchen GmbH
Mühlbach 87
5733 Bramberg am Wildkogel
Austria

Telefoon: +43 (0) 6566 8630 – 30
E-mail: info@landberg.at

Handelsregister: FN 423160 w
Btw-nummer: ATU69073726

Bevoegde rechtbank: Zell am See
Toezichthoudende autoriteit: BH Zell am See
Rechtbank handelsregister: Handelsgericht Salzburg

Informatie over onlinebeslechting van geschillen
Sinds 9-1-2016 is de EU-verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen (nr. 524/2013) van kracht. Geschillen tussen consumenten en ondernemers in verband met koopovereenkomsten of dienstenovereenkomsten via internet kunnen via het volgende onlineplatform worden beslecht: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod, van waaruit naar deze website is verwezen. Indien gedeelten of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving, heeft dit geen gevolgen voor de inhoud en de geldigheid van de overige gedeelten van het document.

Aansprakelijkheid voor inhoud van deze website
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud echter niet garanderen. Als aanbieder van diensten zijn wij verantwoordelijk voor de eigen inhoud van deze website conform de algemene wetgeving. Wij zijn echter niet verplicht om doorgestuurde of opgeslagen externe informatie te controleren of te onderzoeken op zaken die wijzen op een onrechtmatige handeling. Verplichtingen tot verwijdering of blokkade van het gebruik van informatie conform de algemene wetgeving zijn onverminderd van kracht. Aansprakelijkheid hiervoor is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis wordt verkregen van een concrete schending van het recht. Als een overeenkomstige schending van het recht bekend wordt, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links op websites van derden
Ons aanbod bevat links naar externe websites. Op de inhoud van deze externe websites hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij ook niet instaan voor de juistheid van deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte websites is uitsluitend de aanbieder of beheerder van de desbetreffende website verantwoordelijk. De gelinkte websites worden op het tijdstip waarop zij worden gelinkt gecontroleerd op mogelijke schendingen van het recht. Op het tijdstip waarop zij zijn gelinkt is geen onwettige inhoud geconstateerd. Permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites kan zonder concrete aanwijzingen voor een schending van het recht niet van ons worden gevergd. Als een schending van het recht bekend wordt, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De beheerders van deze website streven ernaar de auteursrechten van derden te respecteren resp. gebruik te maken van zelf opgestelde en licentievrije werken. Op de door de beheerders van de website opgestelde inhoud en werken op deze website is het auteursrecht van toepassing. Bijdragen van derden worden als zodanig aangeduid. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en ieder gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur resp. opsteller vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privé-, niet commercieel gebruik.